SISTER SITE!

HOLLOW EARTH NETWORK!
Click Here


Follow

Today's 
Inspiration!

Raise Vibes!


Ascension Begins!
News Reports Drake!
Earth Allies


EARTH ASCENDS.COM
Deel 182
Het laatste hoofdstuk
HOLLOW EARTH NETWORKINTRODUCTION
door Kathryn E. May, PsyD
op 07/19/13

Wij vertellen je voor te bereiden op het komende vertrek van de Aarde zoals u het kent. Dit is het laatste hoofdstuk van je leven - dit huidige leven - op Planeet Aarde. Je moet een manier vinden om te communiceren met jullie dierbaren die nog niet helemaal klaar zijn, maar na aan het hart liggen. Zeg dat we allemaal zullen worden opgeheven naar een hoger niveau van bestaan ​​en ze worden uitgenodigd om te gaan. Om de overgang, te kunnen maken moeten zij hun vibratieniveaus verhogen naar dimensie 5.6 of hoger.Het laatste hoofdstuk
door Kathryn E. May, PsyD
op 07/24/13

Dierbaren, hebben jullie allemaal naar de BlogTalkRadio geluisterd evenals het lezen van deze berichten als aanvulling ? Als dat zo is, ben je je nu bewust van het geweldige nieuws dat we aan jullie hebben gegeven over de inmense veranderingen op de planeet.

Hier is de aankondiging: Alle contracten zijn afgewerkt, beëindigd. Alle zielcontracten zijn nu geannuleerd. Al degenen die hier kwamen om op Aarde moeilijke ziektes, ingewikkelde relaties, en handicaps te verduren zijn nu verlost van alle pijn en al het lijden. Je bent nu helemaal vrij om je vrije wil uit te oefenen zonder karmische schuld.

Daarnaast worden alle financiële contracten, zoals hypotheken, autoleningen, studentenleningen en andere verplichtingen die via bankinstellingen van allerlei aard zijn geregeld hierbij geannuleerd. Persoonlijke leningen tussen vrienden zullen uiteraard nog steeds gerespekteerd moeten worden, maar grote bedrijven en banken zullen niet langer worden erkend als schuldeisers vanwege het strafrechtelijke en wetteloze systeem waarop ze gebaseerd zijn.


Het is tijd voor jullie allemaal om je vrijheid terug te winnen, neem de leiding over je eigen leven en vind je stem, zoals je anderen over de hele wereld ziet doen door de straat op te gaan om hun vurige wens voor een beter leven te verkondigen - een van waardigheid en zelf expressie die de democratie toelaat.


Uw Planeet heeft haar verlangen verklaard om op te stijgen, en het is gedaan. Je bent nu al in de historische positie uitgenodigd om uw bewustzijn te verheffen om deel te nemen aan het meest ambitieuze plan dat ooit uitgevoerd is in de geschiedenis van de melkweg. Nu, in de tijdsspan van een aards leven, kunt u van een 3-dimensionaal leven naar het komende Gouden Tijdperk in de hogere 5e dimensie. Dit is het paradijs op aarde dat je in de oude teksten werd beloofd.


Elke ziel krijgt de kans om mee te doen in dit prachtige avontuur, want natuurlijk was het je al bekend voordat je hier op aarde kwam dat je deel zou nemen aan deze Ascentie. Deze levensreis was een zeer prestigieuze kans,. Er zijn Meesters en Engelen, aspirant beginnende zielen en oude heiligen die zijn gekomen om een ​​laatste leven hier op Aarde te ervaren, in de enigszins beruchte zware, duistere en moeilijke atmosfeer.


Hier zijn er uitdagingen in overvloed voor het leren van liefdadigheid, geduld, compassie en empathie. Een triomfantelijk leven is er een waarin de persoon ondanks verleidingen, pijn, teleurstellingen en gevaren kan leven en aan het eind van zijn leven nog steeds de volledige verbinding met zijn hart hebben


Dit was de laatste kans voor alle zielen om deze 3 dimensionele, vrije wil planeet te ervaren, omdat Moeder Aarde enige tijd geleden besloot dat het haar wens was om deze dimensie te verlaten, en ze heeft het volbracht door het vervullen van haar lange inzet voor de mensheid. Ze heeft haar contract met ons, Moeder/Vader God, vervuld met de zorg voor onze geliefde kinderen, en haar wens om op te stijgen naar een hogere dimensie, werd verleend en dat heeft ze gedaan.


Velen op de Planeet Aarde zijn zich op dit moment niet bewust dat alles is veranderd. Het is voor hen dat we dit bericht door middel van Kathryn sturen. We hopen alle mensen, alle leeftijden, alle culturen en alle uithoeken van de wereld te bereiken, om hen te vertellen van onze grote liefde voor hen, en onze grote hoop dat iedereen zal ontwaken en zich aan zal zal sluiten bij de glorieuze Verschuiving naar een hoger niveau van bestaan.

Deze overgang van duisternis naar licht. is een lange en moeilijke weg. Velen hebben geleden; velen hebben leven na leven moeten herhalen om door te gaan in hun leerproces, maar geleerde lessen op Aarde zijn in het bewustzijn gegrift. Daarom is het een populaire plek is om te incarneren, omdat het in de greep is geweest van een eeuwenlange revolutionaire strijd tussen Licht en Duister.


En nu, lieve kinderen, zijn jullie bijna klaar met het vervullen van je leven hier. Je hebt de keuze dit keer op te stijgen met het lichaam dat je nu bezit. Je zal uit deze planeet worden genomen, vernieuwd en in perfecte gezondheid hersteld worden in een lichaam waarin je in staat zal zijn om eeuwig te leven. In de tussentijd zal Moeder Aarde hetzelfde doen. Als ze dat doet, zal ze worden hersteld naar de ongerepte splendeur en zuiverheid van haar oorspronkelijke schoonheid.


Je zult je geen zorgen hoeven te maken over Armageddon, er zal geen angstaanjagende poolverschuiving of wereldoorlog plaats vinden. Alle kernwapens zijn geneutraliseerd; De Duisteren, degenen die in het geheim de macht en controle hebben gehad over de bronnen van de planeet zijn verwijderd uit hun macht. Velen zullen worden berecht voor misdaden tegen de mensheid en verhinderd worden ooit terug te keren naar invloedrijke posities.


Jullie hebben al generaties lang 'UFO's' in uw hemel gezien. Graancirkels met boodschappen voor de mensheid zijn zo vaak gemaakt dat ze als veel voorkomend beschouwd worden . Uw wetenschappers en regeringen over de hele wereld zijn zich al lang bewust dat buitenaardse broeders en zusters proberen om op een vreedzame manier contact met jullie te maken, maar de muur van geheimhouding en leugens is met elke ontmoeting gegroeid. Degenen die de controle hebben over de rijkdom op de planeet wilden hun macht niet opgeven en toestaan dat de mensen vrije energie, nieuwe manieren van communiceren hebben en de andere grote voordelen die deze bezoekers bezitten.

Nu, het laatste hoofdstuk van deze sage van Planeet Aarde is begonnen. Alles is in een zeer snel tempo aan het veranderen. Je zal eindelijk beginnen om bewijsmateriaal te zien in jullie massa media van de ingrijpende verschuiving, welke zal zorgen ​​dat degenen die een leven van dienst voor anderen hebben geleefd geopenbaard zullen worden als uw Verrezen Meesters, en ze zullen klaar staan om te helpen met de dramatische veranderingen die je zult voelen. Er zullen aankondigingen zijn om u te informeren over de ware geschiedenis en de voortgang van de evolutie in de richting van het Licht. Niets blijft hetzelfde, dus zal er geen mogelijkheid zijn dat jij los zal staan van wat er gaande is. Elk wezen op de planeet zal zijn weg moeten kiezen - op te stijgen naar een hoger niveau van bewustzijn of om dit leven op de gebruikelijke manier te beëindigen - door de dood en de terugkeer naar God op de gebruikelijke manier.

Degenen die ervoor kiezen om nu op te stijgen naar hogere niveaus van bewustzijn zullen worden bevrijd van het proces van reïncarnatie leven na leven, en krijgen de mogelijkheid om eeuwig te leven in de hogere expressie van het leven in een lichter, hoger ontwikkelt lichaam in hogere dimensies . Degenen die kiezen om zich niet bij de Ascentie te voegen zullen hun lessen voort zetten op lagere niveaus in andere plaatsen.


De Aarde zal niet langer beschikbaar zijn als de 3-dimensionele testgrond. Ze is erkend voor haar miljoenen jaren van dienst, en ze is eindelijk Ascentie verleend. Ze heeft zichzelf belangeloos vertraagd in haar proces om zo veel mogelijk te ontwaken en uit te nodigen bij dit glorieuze afstuderen voor een hogere dimensie.


Deze Verschuiving is het gevolg van de grote aantallen mensen die weer zijn ontwaakt - na duizenden jaren van afgesneden geweest zijn van hun verbinding met God. Godsdienst zoals je hem kent zal weg vallen, als iedereen ontdekt dat ze direct kunnen communiceren met ons, Moeder/Vader God, Wij zijn hier altijd bij je, fluisterend in je oor, en voor degenen die naar de radioprogrammas hebben geluisterd met Kathryn en Anne, hebben met ons persoonlijk gesproken.


Deze week hebben we definitief aangekondigd dat degene die je hebt gekend als Zorra in feite Vader God is. Het was gemakkelijker voor velen om vrijuit te praten en vragen te stellen wanneer de stem die ze hoorden een meer vertrouwde identiteit had waarmee iedereen zich kan identificeren, maar nu is het tijd om de volledige waarheid te horen. Je hebt onze liefde in jullie leven gevoeld op momenten dat jullie het meest open waren. Helaas, waren dat het vaakst de tijden van lijden, verwarring en pijn. Je hebt niet de blijheid gevoeld van leven in de constante stroom van eindeloze liefde die we naar je toegezonden hebben sinds het moment dat je geboren werd.


Dit is wat wij jullie nu bieden: een leven van hemelse genade, ondergedompeld in Liefde, Licht, Compassie, Vergeving, Vreugde, Vrede en Harmonie hetgeen de droom is van je lieve Jezus, degene die zijn leven heeft gewijd in lichaam en geest, voor dit Grote Plan. De Ascentie van de Planeet Aarde en van de gehele mensheid zal het einde van al het lijden markeren, al het gemis, alle armoede en degradatie van Moeder Aarde zelf. De Nieuwe Gouden Eeuw begint nu, en u bent allen uitgenodigd voor het openingsfeest, dat gehouden zal worden wanneer de luchtschepen komen met uw Sterren Broeders en Zusters waaronder Jezus Sananda, St. Germain, Ashtar, Aartsengel Michael en al de Verrezen Meesters die hebben geholpen om deze overgang mogelijk te maken.


Ja, Jezus zal terugkeren, zeer binnenkort. Hij wacht nu, in zijn rol als admiraal van zijn schip “Het Nieuwe Jeruzalem”. Bij hem zijn de Tweeling zielen - de spiegel zielen - van velen die hier nu zijn geïncarneerd. Jullie zullen elkaar allemaal ontmoeten zodra de Openbaarmaking van hun aanwezigheid in elke hoek van de aarde officieel bekend is gemaakt. De aankondigingen zullen gelijktijdig en onmiskenbaar zijn. Elke radio, televisie, mobiele telefoon en iPad zal de boodschap ontvangen dat de Planeet Aarde en haar mensen eindelijk vrij zijn, door hun eigen inspanningen, met de hulp van hun galactische broeders en zusters.


Wij bieden dit bericht vandaag, 24 juli 2013 aan, zodat u het kunt delen met elk persoon die je kent. Begin met het afdrukken van tientallen exemplaren van deze boodschap, die zal worden geplaatst op www.whoneedslight.org en www.hollowearthnetwork.com en vele andere websites over de hele wereld. Wij vragen u om een ​​kopie te geven aan elke buurman waarmee u spreekt, aan iedereen op je werk. Deel het uit op straathoeken. U verleent een grote dienst door uw vrienden en familie al voor te bereiden op de prachtige gebeurtenissen die zich zo snel voor uw ogen zullen ontvouwen dat de ongeïnformeerde overweldigd zal worden door verbazing en de schijnbare onmogelijkheid ervan.


Mis de vreugde niet omdat je bang bent of op je hoede bent over ieder nieuws dat niet in de lijn past met de halve waarheden waarmee je vertrouwd bent geweest. Wees niet bang dat mensen zullen denken dat je knettergek bent. Zeer binnenkort zullen ze je bedanken met zo’n overweldigende dankbaarheid en opluchting dat eventuele angsten die je zou kunnen hebben gehad weg zullen smelten. Degenen die wakker zijn en bewust moeten de leiders zijn in deze tijd van aanpassing. Mensen zullen verward, gedesoriënteerd zijn en daarom bang als ze niet verzekerd kunnen worden van hun liefdevolle verbinding met God, die hen zal verzekeren en gerust stellen dat deze Verschuiving ten goede is. Niets gaat verloren, alles zal verder gaan, maar in een andere vorm, zoals je hebt geleerd in de Eerste Wet van de Thermodynamica.


Relaties zullen verdergaan , in liefdevollere en meer accepterende vorm, en ieder zal zijn ware spirituele identiteit als deelnemers aan het glorieuze Aarde project ontdekken. Alle kinderen, dieren en andere spirituele wezens zullen moeiteloos opstijgen. Het is de volwassenen waar we bezorgd over zijn. De tijd is kort. Hef je bewustzijn en je trillingsniveau door volledige beheersing van je gedachten, gevoelens en handelingen. Open je hart voor liefde zonder te bekritizeren. Beoefen vergeving in al je relaties, en sta jezelf niet toe te vervallen in veroordeling of kritiek op iedereen, zelfs niet op degenen die je gekwetst hebben of degenen die een andere religie of ideologie hebben. Alles zal wegsmelten in de verheffing tot Eenheid die zal komen met de ascentie in hogere dimensies.


Je lichaam, je huidige identiteit en alles waarvan je dacht dat het "de werkelijkheid" was, zal worden onthuld als het korte moment in de eeuwigheid dat het werkelijk is. Je zult snel leren om te voelen en jullie God-krachten te gebruiken, omdat je inderdaad geschapen bent naar ons voorbeeld. Jullie zijn goden, ieder van jullie. Je hoeft je alleen maar af te stemmen op de nauwe band met Ons, die door je heen stroomt. Wij zijn jullie schepper en je grootste fans. In tegenstelling tot menselijke ouders, verliezen wij nooit ons geduld of hoop of vertrouwen in jullie ultieme triomf als individuele zielen en als waardevolle leden van het grote legioen van intelligente, bewuste wezens. Het is tijd om jullie plaats in te nemen tussen de Galactische Federatie van Licht. als volledig lid, vertegenwoordiger van uw Planeet Aarde


Je zal al snel de duizenden schepen zien en de miljoenen Sterren broeders en zusters die hier zijn om u te omhelzen en jullie geschenken te brengen. Verwelkom hen met open hart en geest. Vergeet de oude concepten over oorlogszuchtige veroveraars. Dit zijn wezens - menselijke en andere, welke beschavingen zich veel verder ontwikkeld hebben dan jullie, emotioneel, filosofisch en technologisch gezien. Hun technologie is veel geavanceerder dan die van jullie , gecreeërd met liefde en alleen gebruikt in het Belang van Iedereen.


Lees onze vele berichten aan jullie, die allemaal gratis zijn geplaatst zodat de hele wereld ze kan lezen op de website van Kathryn's, www.whoneedslight.org. Verspreid deze boodschap over de wereld, als introduktie op de aktuele gebeurtenissen op wat er nu gebeurt in jullie wereld. Toon het aan iedereen die je kent. Praat over wat je hier hebt geleerd, vul het aan met nadere informatie van de website. Trek geen overhaaste conclusies op basis van deze ene boodschap. Als jullie vragen hebben, lees dan mee. Vragen kunnen jullie stellen tijdens de BlogTalkRadio shows die elke woensdag worden aangeboden om 8:30 pm EDT en elke andere zaterdag om 12 EDT. (Zie schema's op beide websites.) Kathryn is live “channel” van onze boodschappen, samen met informatie van Jezus en andere Verrezen Meesters. Doe mee om je te helpen begrijpen wat we jullie hier verteld, hebben en wat er komen gaat.
We houden meer van je dan woorden ooit kunnen beschrijven,


Uw Moeder / Vader God

Via Kathryn May 24 juli 2013

Vertaling: Annette van der Kooij