SISTER SITE!

HOLLOW EARTH NETWORK!
Click Here


Follow

Today's 
Inspiration!

Raise Vibes!


Ascension Begins!
News Reports Drake!
Earth AlliesEARTH ASCENDS.COM


Part 182
The Last Chapter
DanishDet sidste kapitel
MOTHER/FATHER GOD

Medie: Kathryn E May, psyDINDLEDNING
19 juli 2013

Vi fortæller jer dette, så I kan forberede jer til den kommende afrejse fra Jorden, som I kender den. Dette er det sidste kapitel i jeres liv - dette nuværende liv - på planeten Jorden.  I må finde en måde at kommunikere med dem, der ikke er helt klar, men kær for jeres hjerter.  Fortæl dem, vi alle vil hæves til et højere plan af eksistens, og de bliver inviteret med.  For at lave overgangen må de hæve deres vibrations niveauer til 5,6 dimension, eller højere.  


Det sidste kapitel

Medie: Dr. Kathryn E May, PsyD
24 juli 2013


Kære I, har I alle lyttet til BlogTalkRadio udsendelser ud over at læse disse meddelelser? Hvis ja, så er du /I klar over de vidunderlige nyheder, vi har givet til jer om de enorme forandringer på planeten.


Her er annonceringen: Alle kontrakter er færdige, afsluttet. Alle sjælskontrakter er nu annulleret. Alle de, der kom her til Jorden for at håndtere svære sygdomme, komplicerede relationer, og udfordrende handicap er nu befriet for al smerte, al lidelse. I kan nu bruge jeres fri vilje uden karmiske bindinger, som I måske opfatter dem.


Ydermere er alle finansielle kontrakter såsom realkreditlån, billån, studielån og andre forpligtelser, der er blevet arrangeret gennem pengeinstitutter af alle slags hermed annulleret. Personlige forpligtelser mellem venner vil naturligvis stadig være vigtige at opretholde, men selskaber og banker vil ikke længere blive anerkendt som levedygtige kreditorer på grund af det kriminelle og lovløse system, som de er baseret på.


Det er tiden for jer alle til at genvinde jeres frihed, tage kommandoen over jeres egne liv, og finde jeres stemmer, som I ser andre rundt om i verden gør ved at gå på gaden for at proklamere deres lidenskabelige ønske om et bedre liv - et af ​​værdighed og selvudfoldelse, som demokratiet tillader.


Jeres Planet har udtrykt ønsket om at stige op, og det er sket. I er nu alle i den historiske situation at være inviteret til at hæve bevidstheden og deltage i den mest ambitiøse plan nogensinde udført i galaksens historie. Nu kan I i løbet af en jordisk livstid bevæge jer fra et 3-dimensionelt liv til den kommende Gyldne Tidsalder (Golden Age) i den højere 5. dimension. Dette er Paradis på Jorden, som blev lovet i jeres gamle tekster.


Alle sjæle har fået muligheden for at deltage i dette storslåede eventyr, fordi I selvfølgelig alle har været klar over, før I blev født, at I ville deltage i denne opstigelse(ascension). Denne livstids rejse var en meget prestigefyldt mulighed. Der er mestre og engle, håbefulde nye sjæle og gamle helgener, som er kommet for at opleve en sidste livstid her på Jorden i den noget berygtede, tunge, tætte og vanskelige atmosfære.


Her vrimler det med udfordringer for at lære velgørenhed, tålmodighed, medfølelse og empati. Et triumferende liv er et, hvor personen gennemlever fristelser, smerter, skuffelser og farer og stadig ved afslutningen af livet har bevaret forbindelsen til hjertet intakt.


Dette var den sidste mulighed for alle sjæle for at opleve denne 3. dimensionelle, fri vilje planet, fordi Moder Jord for nogen tid siden besluttede, at det var hendes ønske at forlade denne dimension, og hun har opnået det ved at opfylde sit lange engagement med menneskeheden. Hun har opfyldt sin kontrakt med Os, Fader / Moder Gud, om at drage omsorg for vores elskede børn, og hun har fået sit ønske om at stige op til en højere dimension opfyldt, og det har hun gjort.


Mange på planeten Jorden er på nuværende tidspunkt ikke klar over, at alt har ændret sig. Det er til dem, at vi sender dette budskab igennem Kathryn. Vi håber at nå alle mennesker i alle aldre, alle kulturer og alle hjørner af kloden, for at fortælle dem om vores store kærlighed til dem, og vores store håb om, at hver enkelt vil vækkes og deltage i det storslåede skifte til et højere eksistensplan.


Det har været en lang og vanskelig vej, denne overgang fra mørke til lys. Mange har lidt, mange har måttet gentage livstid efter livstid for at komme videre i deres læringsproces, men erfaringerne på Planeten Jorden er uudsletteligt ætset ind i bevidstheden. Derfor er det et meget populært sted at inkarnere. Fordi her er foregået en revolutionær kamp mellem lys og mørke igennem æoner.


Og nu, kære børn, er I øjeblikke fra at afslutte jeres levetid her. I har denne gang valget om at stige op med den krop, I nu udfylder. I vil blive bragt væk fra planeten for at blive fornyet og bragt tilbage til perfekt helbred i en krop, hvor I vil være i stand til at leve evigt. I mellemtiden vil Moder Jord gøre det samme. Hun vil da blive genskabt til sin oprindelige uberørte skønhed og renhed.


I skal ikke bekymre jer om Jordens undergang; der vil ikke foregå skræmmende polskift eller verdenskrig. Alle atomvåben er blevet neutraliserede, De Mørke, som hemmeligt har kontrolleret ressourcerne på planeten, er blevet fjernet fra magten. Mange vil blive retsforfulgt for forbrydelser mod menneskeheden og vil blive forhindret i nogensinde at vende tilbage til stillinger med indflydelse.


I har gennem generationer set ufoer på jeres himmel. Korncirkler indeholdende beskeder til menneskeheden er skabt så ofte, at det nu er blevet en almindelig begivenhed. Jeres videnskabsfolk og regeringer rundt om i verden har længe været klar over, at jeres udenjordiske brødre og søstre forsøger at komme i kontakt med jer på en fredelig måde, men muren af ​​hemmelighedskræmmeri og løgne er steget efter hvert møde. De, der kontrollerer rigdommene på planeten ønsker ikke at opgive deres magt ved at tillade folk at have fri energi, nye måder at kommunikere på og de andre store fordele, som disse besøgende besidder.


Nu er det sidste kapitel i denne saga om planeten Jorden begyndt. Alt ændrer sig i et meget hurtigt tempo. I vil endelig begynde at få beviser for den dybtgående forandring (the Shift) i jeres hoved-nyhedsmedier. Dette vil tillade de, der har levet livet i tjeneste for andre, at blive kendt som jeres opstegne mestre, og de vil være klar til at hjælpe med de dramatiske ændringer I vil mærke.


Der vil komme meddelelser for at informere jer om den sande historie og fremskridt i udviklingen mod Lyset. Intet vil forblive det samme, og der er ikke nogen mulighed for, at I kan forblive uberørt omkring det, der foregår. Ethvert væsen på planeten skal vælge: enten at stige til et højere niveau af bevidsthed eller at afslutte dette liv på den sædvanlige måde, dvs. gennem døden og vende tilbage til Gud på den sædvanlige måde.


De, der nu vælger at stige til højere niveauer af bevidsthed, vil blive befriet fra reinkarnationsprocessen med liv efter liv, og givet evnen til at leve evigt i højere livsudtryk i en lysere, højere udviklet krop i højere dimensioner . De, der vælger ikke at deltage i opstigelsen, vil fortsætte deres lektioner på lavere niveauer andre steder.


Jorden vil ikke længere være til rådighed som 3-dimensionelt øveområde. Hun er blevet anerkendt for sine millioner af års tjeneste og er omsider blevet tilstået opstigelse (Ascension).  Hun har uselvisk bremset sin proces, for at tillade så mange som muligt, at vågne op og slutte sig til hende i denne herlige forfremmelse til højere dimensioner.


Forandringen (The Shift) er opstået på grund af det store antal af menneskeheden, som er vågnet igen - efter i tusinder af år at have været adskilt fra deres forbindelse til Gud. Religion, som I har kendt den falder bort, i takt med at alle opdager, de kan kommunikere direkte med os, Moder / Fader Gud. Vi er her med jer altid, hviskende jer i øret, og for de, der har lyttet til radioudsendelserne med Kathryn og Anne, I har talt med os personligt.


I denne uge har vi meldt definitivt ud, at den, I har kendt som Zorra i virkeligheden er Fader Gud. Det var nemmere for mange at tale frit og stille spørgsmål, når stemmen de hørte havde en mere velkendt identitet, som alle kunne forholde sig til, men nu er det tid for jer, at få hele sandheden. I har følt vores kærlighed i jeres liv på tidspunkter, hvor I var mest åbne. Desværre var det oftest tider med lidelse, forvirring og smerte. I har ikke følt den store glæde/nydelse ved at leve i den konstante strøm af ubegrænset kærlighed, vi har sendt til jer fra det øjeblik I blev født.


Dette er, hvad vi tilbyder jer nu: Et liv i himmelsk nåde, fordybet i kærlighed, lys, medfølelse, tilgivelse, glæde, fred og harmoni, som det har været jeres kære Jesu drøm, ham, som har viet sit liv i kroppen og i ånden til denne store plan. Opstigelsen for planeten Jorden og hele menneskeheden vil markere afslutningen på al lidelse, al havesyge, al fattigdom og nedbrydning af Moder Jord. Den ny Gyldne Tidsalder begynder nu, og I er alle inviteret til at deltage i den fest, som vil blive afholdt, når skibe med jeres stjerne brødre og søstre, herunder Jesus Kristus (hans sjælenavn er Sananda), St. Germain, Ashtar, Ærkeenglen Michael og alle de opstegne mestre, der har været med til at gøre denne overgang muligt, lander.


Ja, Jesus Kristus (Sananda) vender tilbage, meget snart. Han venter nu, i sin rolle som admiral i sit skib, The New Jerusalem. Med ham er tvillingeflammerne - sjælespejlene - til mange, der er inkarneret her nu. I vil alle mødes, så snart afsløringen (disclosure) af deres tilstedeværelse er blevet gjort officiel overalt på Jorden. Meddelelserne vil komme samtidigt og være ubestridelige. Alle radio/tv-stationer, mobiltelefoner og iPads vil bringe budskabet om, at planeten Jorden og hendes folk omsider er fri, ved deres egen indsats og med hjælp fra deres galaktiske brødre og søstre.


Vi giver denne besked i dag, 24. juli 2013, så du kan dele den med alle de mennesker, du kender. Begynd ved at udskrive snesevis af kopier af denne meddelelse, som er offentliggjort på www.whoneedslight.org og www.hollowearthnetwork.com og mange andre hjemmesider i hele verden. Vi beder jer om at give en kopi til alle I arbejder med, og alle naboer, I taler med. Del dem ud på gadehjørner. I vil være til stor hjælp ved at give jeres venner og familie mulighed for at forberede sig på forhånd til de fantastiske begivenheder, der vil udfolde sig så hurtigt foran jeres øjne, at den uinformerede vil blive overvældet af undren og det tilsyneladende umulige i begivenhederne.


Gå ikke glip af glæden, fordi I er bange eller mistænksomme eller på vagt over for eventuelle nyheder, som ikke passer med de halve sandheder, I har været bekendt med. Vær ikke bekymret for, om folk vil synes, I er rablende vanvittige. Om meget kort tid vil de takke jer med så overvældende taknemmelighed og lettelse, at enhver frygt I måtte have haft, vil smelte væk. I, som er vågne og opmærksomme, skal være ledere i denne tid af tilpasning. Folk vil være forvirrede, desorienterede, og derfor bange, hvis de ikke kan forsikres om deres kærlige forbindelse til Gud, hvilket vil forankre dem og forsikre dem om, at dette skift er til det bedre. Intet vil blive tabt, alting vil gå videre, men i en anden form, som I har lært i termodynamikkens første lov.


Relationer vil fortsætte i mere kærlige og acceptable former, og alle vil opdage deres sande åndelige identiteter, som deltagere i dette glorværdige Jord-projekt. Alle børn, dyr og andre åndsvæsener vil stige op uden besvær. Det er de voksne, det handler om. Tiden er kort. Hæv jeres bevidsthed og jeres vibrationsniveau ved at tage fuldstændig kontrol over jeres tanker, følelser og handlinger. Åbn jeres hjerter til kærligheden uden at dømme. Praktiser tilgivelse i alle jeres relationer. Tillad ikke jer selv at have fordomme eller fælde dom over nogen: selv de, der har såret jer, eller de, der praktiserer en anden religion eller ideologi end jeres egen. 


Alting vil smelte væk i opløftelsen til Enhed (Oneness), som kommer med opstigelsen ind i højere dimensioner.


Jeres kroppe, jeres nuværende identiteter og alt, hvad I tænkte på som virkelighed, vil blive afsløret som det korte øjeblik i evigheden, det virkelig er. I vil hurtigt lære at føle og bruge jeres guddommelige kræfter, fordi I virkelig er skabt i vores billede. I er guder, hver og én. I behøver blot at acceptere den tætte forbindelse til os, der flyder gennem jer. Vi er jeres skabere og jeres største tilhængere(fans). I modsætning til menneskelige forældre, mister vi aldrig tålmodigheden, håbet eller tilliden til jeres ultimative triumf som individuelle sjæle og som værdifulde medlemmer af den store legion af intelligente, bevidste væsener. Det er tid for jer at tage jeres pladser blandt Lysets Galaktiske Føderation ("The Galactic Faderation of Light") som fuldgyldige medlemmer og repræsentanter for planeten Jorden.


I vil snart se de tusindvis af skibe og de millioner af stjerne brødre og søstre, som er her for at omfavne jer og bringe jer gaver. Byd dem velkommen med åbne hjerter og sind. Slip de gamle begreber om krigeriske erobrere. Dette er væsener, mennesker og andre, hvis civilisationer har udviklet sig langt ud over jeres, følelsesmæssigt, filosofisk og teknologisk. Deres teknologi er meget længere fremme end jeres, skabt med kærlighed og bruges kun til det højeste gode.


Læs vores mange beskeder til jer, som alle er frit tilgængelige for alle i verden på Kathryn's websted: www.whoneedslight.org. Tag dette budskab til verden, som aktuel begivenheds-introduktion til hvad der sker nu i jeres verden. Vis dette til alle I kender. Tal om, hvad I har fundet ud af her, og suppler med yderligere information fra webstedet. Dan ikke konklusioner på grundlag af denne ene meddelelse. Hvis I har spørgsmål, kan I læse videre, stille spørgsmål på Blogtalkradio udsendelser, der tilbydes hver onsdag kl 8:30 EDT, og hver anden lørdag kl 12 EDT. (Se tidpunkter på begge hjemmesider.) Kathryn kanaliserer vores budskaber direkte ("live"), sammen med oplysninger fra Jesus Kristus (Sananda) og andre opstegne mestre. Kom og vær med for at forstå, hvad vi har fortalt jer her, og hvad der skal komme.


Vi elsker jer mere end ord nogensinde kan beskrive,
Jeres Fader / Moder Gud
Via Kathryn May, 24 juli 2013


Oversættelse Keld & Robyn


BlogTalkRadio.com / ChannelPanel 8:30 EDT, onsdage 
www.whoneedslight.org


Kathryn E. May, PsyD
60 Lower 27 Knolls Road
High Falls, New York, NY 12440
(914) 466-4250